Lusso Accessibile

Home ZAJĘCIA I METODY metoda dobrego startu
Metoda dobrego startu PDF Drukuj Email
Spis treści
Metoda dobrego startu
wiecej
Wszystkie strony

Nauczyciele "Baśniowego Ogrodu" wprowadzają zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu. Zajęcia te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem wśród naszych Dzieci.


Żeby przybliżyć Państwu charakter Metody Dobrego Startu, zapraszam do przeczytania krótkiego opisu.

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Założeniem Metody Dobrego Starty (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania miedzy tymi funkcjami.

Cele metody:

• jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego,
• kształcenie lateralizacji,
• kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
• koordynowanie czynności wzrokowo - słuchowo - ruchowych.